Още новини

23.03.2017

ПРОЦЕДУРА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КАПАЦИТЕТ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРИРОДЕН ГА ...

"Булгартрансгаз" ЕАД, в качеството си на собственик и оператор на ПГХ "Чирен", обявява Процедура за разпределение на капацитет за съхранение на природен газ в ПГХ "Чирен" за газова година 2017-2018 г.

повече »
17.03.2017

Обява - Процедура по ОВОС за инвестиционно предложение за изграждане ...

Обява - Процедура по ОВОС за инвестиционно предложение за изграждане на преносен газопровод до Разлог и Банско

повече »
06.03.2017

“Булгартрансгаз” ЕАД набира оферти за доставка на природен газ

“Булгартрансгаз” ЕАД, в изпълнение на изискванията на чл. 186, ал.2 от Закона за енергетиката, отправя покана до всички заинтересовани лица за предоставяне на оферти за сключване на договор за доставка на природен газ за нуждите на “Булгартрансгаз” ЕАД

повече »
01.03.2017

О Б Я В А ОТ „БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

повече »
17.02.2017

“Булгартрансгаз” ЕАД набира оферти за доставка на природен газ

“Булгартрансгаз” ЕАД, в изпълнение на изискванията на чл. 186, ал.2 от Закона за енергетиката, отправя покана до всички заинтересовани лица за предоставяне на оферти за сключване на договор за доставка на природен газ за нуждите на “Булгартрансгаз” ЕАД

повече »
17.02.2017

„Булгартрансгаз” ЕАД получава финансиране от ЕК за предпроектното пр ...

Европейската комисия одобри за финансиране дейности по два от проектите от „общ интерес“ (ПОИ) на „Булгартрансгаз” ЕАД, с които Дружеството кандидатства в рамките на обявената през юни 2016-та година кампания за прием на проектни предложения по програма

повече »
14.02.2017

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГОДИШНИ ТВЪРДИ КАПАЦИТЕТ ...

"Булгартрансгаз" ЕАД ще проведе процедура по разпределение на годишни твърди капацитетни продукти за газова година 2017 - 2018 посредством RBP съгласно стандартния тръжен календар на ENTSOG на 06.03.2017 г., 10.00 ч. местно време

повече »
31.01.2017

“Булгартрансгаз” ЕАД набира оферти за доставка на природен газ

Булгартрансгаз” ЕАД, в изпълнение на изискванията на чл. 186, ал.2 от Закона за енергетиката, отправя покана до всички заинтересовани лица за предоставяне на оферти за сключване на договор за доставка на природен газ

повече »
30.01.2017

ПУБЛИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ НА БИЗНЕС ПРАВИЛА И ИЗВЪНРЕДНО СЪБИТИЕ ОТ ПРОЕК ...

На 24.06.2016 г. ДЕСФА С.А. и БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД сключиха Споразумение за междусистемна свързаност на общата точка на междусистемно свързване (ИТ) Кулата/Сидирокастро с цел

повече »
23.01.2017

Нова дата за търг за месечен прекъсваем капацитет

Уведомяваме заинтересованите страни, че обявеният за 28.01.2017 г. търг за месечен прекъсваем капацитет ще се проведе на 27.01.2017 г., петък.

повече »