Още новини

28.04.2017

СЕМИНАР ОТНОСНО ФУНКЦИОНАЛНОСТ ВИРТУАЛНА ТЪРГОВСКА ТОЧКА (VTP) НА ПЛ ...

Уведомяваме всички заинтересовани страни, че във връзка със стартиралото тестово използване и новите функционални възможности на Платформата за търговско диспечиране (CDP) и предлагането на функционалност Виртуална търговска точка (ВТТ/VTP)

повече »
28.04.2017

Свободен капацитет за съхранение на природен газ в ПГХ “Чирен” за га ...

Обръщаме внимание на заинтересованите лица, че след провеждането на първоначалната процедура за разпределение на капацитет за газова година 2017-2018 има останал свободен капацитет за съхранение в размер на 72 млн.м³.

повече »
10.04.2017

ПУБЛИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ НА ДЕСЕТГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА МРЕЖИТЕ НА ...

Следвайки европейските и национални нормативни изисквания и в изпълнение на политиката си за прозрачност, „Булгартрансгаз” ЕАД започва публична консултация на проекта на Десетгодишен план за развитие на мрежите на дружеството за периода 2017 – 2026 г.

повече »
06.04.2017

НЕОБВЪРЗВАЩИ ПРОГНОЗИ ЗА ОЦЕНКА НА ТЪРСЕНЕТО НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН КАПАЦИТ ...

Уважаеми партньори, На 6 април 2017 г. влиза в сила новия Регламент (ЕС) 2017/459 за установяване на Мрежов кодекс относно механизмите за разпределение на капацитет в газопреносните системи.

повече »
03.04.2017

“Булгартрансгаз” ЕАД набира оферти за доставка на природен газ

“Булгартрансгаз” ЕАД, в изпълнение на изискванията на чл. 186, ал.2 от Закона за енергетиката във връзка с чл. 31, ал. 4 от Правила за балансиране на пазара на природен газ, “Булгартрансгаз” ЕАД, отправя покана до всички заинтересовани лица за предоставян

повече »
17.03.2017

Обява - Процедура по ОВОС за инвестиционно предложение за изграждане ...

Обява - Процедура по ОВОС за инвестиционно предложение за изграждане на преносен газопровод до Разлог и Банско

повече »
06.03.2017

“Булгартрансгаз” ЕАД набира оферти за доставка на природен газ

“Булгартрансгаз” ЕАД, в изпълнение на изискванията на чл. 186, ал.2 от Закона за енергетиката, отправя покана до всички заинтересовани лица за предоставяне на оферти за сключване на договор за доставка на природен газ за нуждите на “Булгартрансгаз” ЕАД

повече »
17.02.2017

“Булгартрансгаз” ЕАД набира оферти за доставка на природен газ

“Булгартрансгаз” ЕАД, в изпълнение на изискванията на чл. 186, ал.2 от Закона за енергетиката, отправя покана до всички заинтересовани лица за предоставяне на оферти за сключване на договор за доставка на природен газ за нуждите на “Булгартрансгаз” ЕАД

повече »
17.02.2017

„Булгартрансгаз” ЕАД получава финансиране от ЕК за предпроектното пр ...

Европейската комисия одобри за финансиране дейности по два от проектите от „общ интерес“ (ПОИ) на „Булгартрансгаз” ЕАД, с които Дружеството кандидатства в рамките на обявената през юни 2016-та година кампания за прием на проектни предложения по програма

повече »
14.02.2017

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГОДИШНИ ТВЪРДИ КАПАЦИТЕТ ...

"Булгартрансгаз" ЕАД ще проведе процедура по разпределение на годишни твърди капацитетни продукти за газова година 2017 - 2018 посредством RBP съгласно стандартния тръжен календар на ENTSOG на 06.03.2017 г., 10.00 ч. местно време

повече »