Под председателството на „Булгартрансгаз“ ЕАД в София се срещнаха представители на девет газопреносни оператора от Централна и Източна Европа –„Булгартрансгаз“ ЕАД, Трансгаз (Румъния), Gas Connect (Австрия); GazSystem (Полша); Eustream (Словакия); DESFA (Гърция); FGSZ (Унгария); Net4gas (Чехия); Plinacro (Хърватска) и Plinovodi (Словения). Участие в срещата от страна на „Булгартрансгаз“ ЕАД взеха изпълнителният директор г-н Кирил Темелков, заместник-председателят на управителния съвет на дружеството г-жа Антония Узунова, и г-жа Деница Беязова - Член на Надзорния съвет на "Булгартрансгаз" ЕАД и член на Изпълнителния комитет на GTE и Борда на директорите на GIE, номинирана от “Булгартрансгаз” ЕАД.
В рамките на срещата бяха разгледани възможностите за задълбочаване на сътрудничеството между газопреносните оператори от Централна и Източна Европа.
„Обединените усилия на газопреностите оператори от Централна и Източна Европа в контекста на интеграцията на европейския газов пазар ще гарантира постигането на общите за нашите компании цели“. Това каза изпълнителният директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД Кирил Темелков при откриването на срещата, която се проведе по инициатива на българския газопреносен оператор. По думите на г-н Темелков уточняването на спецификите на пазарите, на които извършват дейност съответните газопреносни оператори и свързаните с тях общи цели, ще даде възможност операторите да си сътрудничат и съдействат за защита интересите на ЦИЕ в рамките на общата европейска политика. „Днешната среща поставя началото на задълбочено сътрудничество между газовите оператори от ЦИЕ“, подчерта изпълнителният директор Кирил Темелков.
Участниците в срещата дискутираха предложението на „Булгартрансгаз“ ЕАД сътрудничеството между газопреносните оператори от ЦИЕ да прерасне в платформа за обмен на идеи, формиране на общи политики, обсъждане на конкретни проблеми и намиране на общи решения. Това ще спомогне за бъдещото устойчиво развитие на газопреносните оператори в региона, както и за все по-успешното сътрудничество по между им в бъдеще. Като общи цели бяха изтъкнати диверсификация на източниците и маршрутите за доставка на природен газ, увеличаване на сигурността на доставките, насърчаване на пазарната интеграция, както и засилване на либерализацията и конкуренцията.