“Булгартрансгаз” ЕАД набира оферти за доставка на природен газ

“Булгартрансгаз” ЕАД, в изпълнение на изискванията на чл. 186, ал.2 от Закона за енергетиката, отправя покана до всички заинтересовани лица за предоставяне на оферти  за сключване на договор за доставка на природен газ за нуждите на “Булгартрансгаз” ЕАД

Срокът за представяне на оферти е 26.06.2017 г. до 17.00 часа местно време.

Офертите следва да бъдат изготвени при спазване на условията на Покана за предоставяне на оферта за доставка на природен газ нуждите на „Булгартрансгаз” ЕАД, която може да намерите тук