“БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД НАБИРА ОФЕРТИ ЗА ДОСТАВКА НА ПРИРОДЕН ГАЗ

Уважаеми партньори,

Информираме Ви, че в изпълнение на изискванията на чл. 186, ал.2 от Закона за енергетиката и във връзка с чл. 31, ал. 4 от Правила за балансиране на пазара на природен газ, “Булгартрансгаз” ЕАД, отправя покана до всички заинтересовани лица за предоставяне на оферти за сключване на договор за доставка на природен газ за оперативно балансиране на “Булгартрансгаз” ЕАД

Срокът за представяне на оферти е 21.07.2017г. до 17.00 часа местно време.

Офертите следва да бъдат изготвени при спазване на условията на Покана за предоставяне на оферта за доставка на природен газ за оперативно балансиране на „Булгартрансгаз” ЕАД, която може да намерите тук