„Булгартрансгаз“ ЕАД осигури банково финансиране в размер на 200 млн. евро за „Балкански поток“

„Булгартрансгаз“ ЕАД приключи успешно процедура за  предоставяне на банково финансиране под формата  на обезпечен кредит. Осигурените средства ще бъдат използвани за покриване на  инвестиционни разходи на дружеството във връзка с реализацията на проекта „Балкански поток“ на територията на страната. В частност, обезпеченият кредит ще бъде използван за авансови плащания към компаниите, ангажирани с реализацията на проекта - обединение „Консорциум Аркад“, както и ДЗЗД „Ферощал Балкангаз“.

Успешно проведената процедура осигури кредити на „Булгартрансгаз“ ЕАД от страна на  банковите институции в общ размер на 200 милиона евро, обезпечени чрез депозити в щатски долари за срок от 6 месеца, с опция за удължаване за още 6. В рамките на проведената процедура бяха получени девет оферти. Вече има подписани договори с някои от най-големите международни финансови институции, в това число Ситибанк Европа, ИНГ Банк, Уникредит Булбанк АД, както и с Международната банка за икономическо сътрудничество. Авансовото плащане към „Консорциум Аркад“, който вече изгражда линейната част е 250 млн. лв. и 50 млн. ДДС., а към “Ферощал Балкангаз”, който ще изгражда двете компресорни станции – „Расово“ и „Нова Провадия“ - 140 млн. лв. и 28 млн. за ДДС. Срокът за изплащане на останалата сума за газопровода е 120 месеца след въвеждането в експлоатация, а за компресорните станции - 2 години.

Посредством осигуреното финансиране „Булгартрансгаз“ ЕАД спазва задълженията си съгласно подписаните договори с изпълнителите на проекта, като в същото време  ще реализира съществен положителен финансов ефект в размер на над 2 милиона лева. Това е възможно благодарение на факта, че на световните пазари лихвените нива в щатски долари, в каквато валута е предоставеното обезпечение, са значително по-високи спрямо тези в евро.