Българският и македонският газопреносен оператор ще проведат съвместно предпроектно проучване за изграждане на нова газопреносна връзка между страните

Българският газопреносен оператор „Булгартрансгаз“ ЕАД и Акционерното дружество за извършване на енергийни дейности Македонски енергийни ресурси Скопие, държавна собственост “MEP АД Скопие“ ще проведат съвместно предпроектно проучване относно изграждане на нова газова междусистемна връзка между Република България и Република Македония. Това е регламентирано в подписаното днес споразумение от изпълнителните директори на двете компании г-н Георги Гегов и г-н Благоjче Котески, в рамките на провелото се в град Струмица, Република Македония междуправителствено заседание.

Двете дружества ще си сътрудничат с цел проучване на възможностите за развитие на нова директна връзка между газовите системи на Република България и Република Македония. Съгласно постигнатите договорености един от маршрутите, които проучването ще оцени е с трасе Петрич-Струмица. Провеждането на предварително технико-икономическо проучване ще анализира техническите, пазарните, икономическите и регулаторните аспекти от потенциалното изграждане на втора газова връзка между страните. Ще бъде оценена наличната и необходимата нова инфраструктура на територията на двете държави, както и необходимите инвестиции за реализация на бъдещ проект. При проучването ще се вземат предвид както съществуващата инфраструктура между България и Република Македония, така и развитието на проектите за изграждане на интерконекторите Гърция-България и Турция-България, както и газоразпределителния център „Балкан“.

„Булгартрансгаз“ ЕАД осигурява надежден пренос на руски природен газ за Република Македония по газопровода Дупница-Скопие в продължение на 20 години. Подписаното споразумение за предпроектно проучване за нова газова връзка е резултат от сключения на 1-ви август 2017-та г. меморандум между българското Министерство на енергетиката и македонското Министерство на икономиката за сътрудничество в областта на природния газ, както и провелото се през месец октомври заседание на съвместната работна група.