Днес, 13.01.2020 г., „Булгартрансгаз“ ЕАД стартира процедура за „Доставка на основни материали и оборудване и свързани услуги за изграждане на два преносни газопровода до Свищов и Панагюрище-Пирдоп”.

Поканата за участие в тръжната процедура може да намерите тук

и на адрес:

https://ecepp.ebrd.com/delta/viewNotice.html?displayNoticeId=10158914