До края на есента интерконекторът България – Румъния ще бъде изграден

„През есента на тази година страната ни ще има първата изградена междусистемна газова връзка – тази с Румъния“. Това каза министърът на енергетиката Теменужка Петкова, която заедно с румънския министър на енергетиката Виктор Влад Григореску провери хода на изграждане на участъка под река Дунав от интерконектора. На посещението на площадката в град Мартен, област Русе бе представена техниката на австрийската компания Хабау, която работи по основния и по резервния газопровод.

„Всички дейности се изпълняват по график,благодарение на добрата координация между газопреносните оператори на България и Румъния – „Булгартрансгаз“ ЕАД и "Трансгаз" С.А.“, подчерта министър Петкова. По думите й с изграждането на интерконектора България-Румъния ще се осигури възможност за диверсификация на източниците и маршрутите за доставки на природен газ. Междусистемната свързаност между България и съседните страни ще изпълни един от основните приоритети на Европейския енергиен съюз. Румънският министър Григореску заяви, че завършването на проекта не е лесно, но изрази увереност, че графикът ще бъде спазен.

Интерконекторът България-Румъния е с обща дължина 25 км, от които 15.4 км на българска територия, 7.5 км на румънска територия и 2.1 км подводен преход през р. Дунав – основен и резервен газопровод. Минималният проектен капацитет на междусистемната връзка е 0.5 млрд. м3/год., а максималният - 1,5 млрд. м3/год.

Проектът е съфинансиран от Европейската енергийна програма за възстановяване на Европейския съюз, съгласно Решение на ЕК С(2010)5962 от 06.09.2010 г.

Към настоящия момент са изградени и приети газоизмервателни станции (ГИС) Русе и Гюргево, както и наземните участъци от газопровода на територията на България и Румъния.

В началото на месец април тази година „Булгартрансгаз“ ЕАД и "Трансгаз" С.А. подписаха договор за изпълнение на строителните работи за основния газопровод от преход (включително подводен преход) под река Дунав за междусистемно свързване на газопреносните системи на Румъния и България с определения изпълнител SC Habau PPS Pipeline Systems SRL, Плоещ. На 30-ти май газопреносните оператори на България и Румъния сключиха договор с Асоциация (обединение),  включваща: дружество “INSPET” АД (лидер) и  дружество “HABAU PPS Pipeline Systems” OOД (асоциирано дружество) за изграждане на резервен газопровод от прехода (включително подводен преход) на река Дунав за междусистемно свързване на газопреносните системи на Румъния и България. Изграждането на резервния газопровод трябва да приключи до 214 дни, считано от откриването на строителната площадка на българска и румънска територия до подписване на констативен акт образец15 за строежа на територията на България и протокол за приемане на територията на Румъния. На 09.06.2016 г. са подписани протокол за откриване на строителна площадка на българска територия, както и е издадена заповед за започване на работите на румънска територия.

 

Save

Save

Save

Save

Save

Save