Архив

03.04.2017

“Булгартрансгаз” ЕАД набира оферти за доставка на природен газ

“Булгартрансгаз” ЕАД, в изпълнение на изискванията на чл. 186, ал.2 от Закона за енергетиката във връзка с чл. 31, ал. 4 от Правила за балансиране на пазара на природен газ, “Булгартрансгаз” ЕАД, отправя покана до всички заинтересовани лица за предоставян

повече »
17.03.2017

Обява - Процедура по ОВОС за инвестиционно предложение за изграждане ...

Обява - Процедура по ОВОС за инвестиционно предложение за изграждане на преносен газопровод до Разлог и Банско

повече »
02.03.2018

“БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД НАБИРА ОФЕРТИ ЗА ДОСТАВКА НА ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА ТЕ ...

“БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД НАБИРА ОФЕРТИ ЗА ДОСТАВКА НА ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА ТЕХНОЛОГИЧНИ НУЖДИ

повече »
02.03.2018

“БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД НАБИРА ОФЕРТИ ЗА ДОСТАВКА НА ПРИРОДЕН ГАЗ

“БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД НАБИРА ОФЕРТИ ЗА ДОСТАВКА НА ПРИРОДЕН ГАЗ

повече »
06.03.2017

“Булгартрансгаз” ЕАД набира оферти за доставка на природен газ

“Булгартрансгаз” ЕАД, в изпълнение на изискванията на чл. 186, ал.2 от Закона за енергетиката, отправя покана до всички заинтересовани лица за предоставяне на оферти за сключване на договор за доставка на природен газ за нуждите на “Булгартрансгаз” ЕАД

повече »
17.02.2017

„Булгартрансгаз” ЕАД получава финансиране от ЕК за предпроектното пр ...

Европейската комисия одобри за финансиране дейности по два от проектите от „общ интерес“ (ПОИ) на „Булгартрансгаз” ЕАД, с които Дружеството кандидатства в рамките на обявената през юни 2016-та година кампания за прием на проектни предложения по програма

повече »
17.02.2017

“Булгартрансгаз” ЕАД набира оферти за доставка на природен газ

“Булгартрансгаз” ЕАД, в изпълнение на изискванията на чл. 186, ал.2 от Закона за енергетиката, отправя покана до всички заинтересовани лица за предоставяне на оферти за сключване на договор за доставка на природен газ за нуждите на “Булгартрансгаз” ЕАД

повече »
07.02.2018

“БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД НАБИРА ОФЕРТИ ЗА ДОСТАВКА НА ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА ТЕ ...

“БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД НАБИРА ОФЕРТИ ЗА ДОСТАВКА НА ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА ТЕХНОЛОГИЧНИ НУЖДИ

повече »
14.02.2017

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГОДИШНИ ТВЪРДИ КАПАЦИТЕТ ...

"Булгартрансгаз" ЕАД ще проведе процедура по разпределение на годишни твърди капацитетни продукти за газова година 2017 - 2018 посредством RBP съгласно стандартния тръжен календар на ENTSOG на 06.03.2017 г., 10.00 ч. местно време

повече »
31.01.2017

“Булгартрансгаз” ЕАД набира оферти за доставка на природен газ

Булгартрансгаз” ЕАД, в изпълнение на изискванията на чл. 186, ал.2 от Закона за енергетиката, отправя покана до всички заинтересовани лица за предоставяне на оферти за сключване на договор за доставка на природен газ

повече »