Архив

17.02.2017

„Булгартрансгаз” ЕАД получава финансиране от ЕК за предпроектното пр ...

Европейската комисия одобри за финансиране дейности по два от проектите от „общ интерес“ (ПОИ) на „Булгартрансгаз” ЕАД, с които Дружеството кандидатства в рамките на обявената през юни 2016-та година кампания за прием на проектни предложения по програма

повече »
17.02.2017

“Булгартрансгаз” ЕАД набира оферти за доставка на природен газ

“Булгартрансгаз” ЕАД, в изпълнение на изискванията на чл. 186, ал.2 от Закона за енергетиката, отправя покана до всички заинтересовани лица за предоставяне на оферти за сключване на договор за доставка на природен газ за нуждите на “Булгартрансгаз” ЕАД

повече »
14.02.2017

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГОДИШНИ ТВЪРДИ КАПАЦИТЕТ ...

"Булгартрансгаз" ЕАД ще проведе процедура по разпределение на годишни твърди капацитетни продукти за газова година 2017 - 2018 посредством RBP съгласно стандартния тръжен календар на ENTSOG на 06.03.2017 г., 10.00 ч. местно време

повече »
07.02.2018

“БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД НАБИРА ОФЕРТИ ЗА ДОСТАВКА НА ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА ТЕ ...

“БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД НАБИРА ОФЕРТИ ЗА ДОСТАВКА НА ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА ТЕХНОЛОГИЧНИ НУЖДИ

повече »
31.01.2017

“Булгартрансгаз” ЕАД набира оферти за доставка на природен газ

Булгартрансгаз” ЕАД, в изпълнение на изискванията на чл. 186, ал.2 от Закона за енергетиката, отправя покана до всички заинтересовани лица за предоставяне на оферти за сключване на договор за доставка на природен газ

повече »
30.01.2017

ПУБЛИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ НА БИЗНЕС ПРАВИЛА И ИЗВЪНРЕДНО СЪБИТИЕ ОТ ПРОЕК ...

На 24.06.2016 г. ДЕСФА С.А. и БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД сключиха Споразумение за междусистемна свързаност на общата точка на междусистемно свързване (ИТ) Кулата/Сидирокастро с цел

повече »
23.01.2017

Нова дата за търг за месечен прекъсваем капацитет

Уведомяваме заинтересованите страни, че обявеният за 28.01.2017 г. търг за месечен прекъсваем капацитет ще се проведе на 27.01.2017 г., петък.

повече »
20.01.2017

“Булгартрансгаз” ЕАД удължава срока за набиране на оферти за доставк ...

“Булгартрансгаз” ЕАД уведомява всички заинтересовани лица за удължаване на срока за набиране на оферти за доставка на природен газ за технологични нужди.

повече »
20.01.2017

ПУБЛИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ ХАРМОНИЗИРАНИЯ ...

Уведомяваме заинтересованите страни, че във връзка с постъпили писмени становища от мрежови ползватели, „Булгартрансгаз“ ЕАД инициира допълнения и изменения към Хармонизирания договор за пренос за 2017 г.,

повече »
10.01.2017

СТАРТИРАНЕ НА ДНЕВНИ ТЪРГОВЕ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КАПАЦИТЕТ НА RBP

Уведомяваме заинтересованите страни, че във връзка с изпълнението на изискванията на Регламент (ЕС) 984/2013 относно мрежови кодекс за механизми за разпределение на капацитет, "Булгартрансгаз" ЕАД въвежда използването на капацитетен продукт "за ден напред

повече »