Архив

20.01.2017

“Булгартрансгаз” ЕАД удължава срока за набиране на оферти за доставк ...

“Булгартрансгаз” ЕАД уведомява всички заинтересовани лица за удължаване на срока за набиране на оферти за доставка на природен газ за технологични нужди.

повече »
10.01.2017

СТАРТИРАНЕ НА ДНЕВНИ ТЪРГОВЕ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КАПАЦИТЕТ НА RBP

Уведомяваме заинтересованите страни, че във връзка с изпълнението на изискванията на Регламент (ЕС) 984/2013 относно мрежови кодекс за механизми за разпределение на капацитет, "Булгартрансгаз" ЕАД въвежда използването на капацитетен продукт "за ден напред

повече »
23.03.2015

Процедура за разпределение на капацитет за съхранение на природен га ...

„Булгартрансгаз” ЕАД, в качеството си на собственик и оператор на ПГХ „Чирен”, обявява Процедура за разпределение на капацитет за съхранение на природен газ в ПГХ „Чирен” за газова година 2015-2016 г.

повече »
29.12.2016

ВЪВЕЖДАНЕ НА ПЛАТФОРМА ЗА ТЪРГОВСКО ДИСПЕЧИРАНЕ (CDP) И ТЕСТОВО ИЗПЪ ...

„Булгартрансгаз“ ЕАД уведомява своите ползватели и заинтересованите страни, че във връзка с влизането в сила от 01.01.2017 г. на Правила за балансиране на природен газ и Методика за определяне на дневна такса за дисбаланс

повече »
21.12.2016

Резервиране на капацитет на Трансферната точка между двете балансови ...

Информирамe всички заинтересовани ползватели, желаещи да сключат нови договори за пренос или пренос и съхранение от 01.01.2017 г., с включен пренос на количества природен газ от Националната газопреносна мрежа в Газопреносната мрежа за транзитен пренос и

повече »
20.12.2016

“Булгартрансгаз” ЕАД набира оферти за доставка на природен газ за те ...

“Булгартрансгаз” ЕАД, в изпълнение на изискванията на чл. 186, ал.2 от Закона за енергетиката, отправя покана до всички заинтересовани лица за предоставяне на оферти за сключване на договор за доставка на природен газ за технологичните нужди

повече »
19.12.2016

Месечен търг за капацитет на IP Русе/Гюргево

Уведомяваме заинтересованите стани, че във връзка с въвеждането в експлоатация на Междусистемна връзка България-Румъния

повече »
17.12.2015

Георги Гегов влиза в борда на директорите на Европейската мрежа на о ...

Изпълнителният директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД бе избран за член на Борда на директорите на Европейската мрежа на операторите на газопреносни системи (ENTSOG). На 16 декември в Брюксел организацията проведе двадесет и четвъртото си общо събрание, на коет

повече »
07.12.2016

Ценови стъпки за предстоящите търгове на Регионалната платформа за р ...

Във връзка с обявените тръжни процедури, провеждани на Регионалната платформа за резервиране на капацитет (Regional booking platform-RBP), уведомяваме заинтересованите ползватели за приложимите малка и голяма ценова стъпка

повече »
23.11.2016

ПРОЦЕДУРА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КАПАЦИТЕТ ЗА ГАЗОВА ГОДИНА 2017 НА РЕГ ...

Във връзка с предстоящата процедура за разпределение на капацитет за газова година 01.01.2017 - 01.10.2017 г., включително годишен, тримесечни и месечни капацитетни продукти

повече »