Архив

02.05.2017

Допълнение към Процедура за разпределение на свободен капацитет за с ...

Уведомяваме заинтересованите лица, че в допълнение към обявената на 28 април 2017 г. Процедура за разпределение на капацитет в размер на 72 млн.м ³, считано от 02 май 2017 г. във връзка с изпълнението на

повече »
28.04.2017

Свободен капацитет за съхранение на природен газ в ПГХ “Чирен” за га ...

Обръщаме внимание на заинтересованите лица, че след провеждането на първоначалната процедура за разпределение на капацитет за газова година 2017-2018 има останал свободен капацитет за съхранение в размер на 72 млн.м³.

повече »
28.04.2016

Свободен капацитет за съхранение на природен газ в ПГХ “Чирен” за га ...

Обръщаме внимание на заинтересованите лица, че след провеждането на първоначалната процедура за разпределение на капацитет за газова година 2016-2017 има останал свободен капацитет за съхранение в размер на 81 млн.м³.

повече »
04.04.2016

Публична консултация на проект на Десетгодишен план за развитие на м ...

В изпълнение на европейските и национални нормативни изисквания, в съзвучие с добрите практики на европейския газов пазар и политиката си за прозрачност, „Булгартрансгаз” ЕАД започва публична консултация на проектa на Десетгодишен план за развитие на мреж

повече »
27.03.2018

СТАРТИРАНЕ НА ФАЗА 2 ОТ ПРОЦЕДУРА OPEN SEASON НА ПРОЕКТИ ЗА РАЗВИТИЕ ...

В качеството си на комбиниран оператор, осъществяващ лицензионните дейности по пренос и съхранение, „Булгартрансгаз“ ЕАД оперира и развива газопреносната инфраструктура в страната. В изпълнение на законовите изисквания за тези свои дейности

повече »
28.02.2019

СЪОБЩЕНИЕ КЪМ ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ФИНАНСОВА УСЛУГА

Срокът за представяне на оферти за участие в процедура за предоставяне на финансова услуга “Сделки с финансови инструменти“, т.е. издаване и управление на банкова гаранция в евро обезпечаваща задължението за плащане на имуществена санкция, наложена от Евр

повече »
26.02.2019

РАЗЯСНЕНИЕ КЪМ ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ФИНАНСОВА УСЛУГА

"БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД публикува Разяснение във връзка с процедура по събиране на оферти за предоставяне на финансова услуга “Сделки с финансови инструменти“, т.е. издаване и управление на банкова гаранция в евро обезпечаваща задължението за плащане на им

повече »
23.02.2018

Избор на нов Изпълнителен директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД

Избор на нов Изпълнителен директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД

повече »
30.01.2019

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ФИНАНСОВА УСЛУГА

"БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД публикува обява за подаване на оферти за предоставяне на финансова услуга

повече »
14.02.2018

Промяна на УС на "Булгартрансгаз" ЕАД

Промяна на УС на "Булгартрансгаз" ЕАД

повече »