Архив

21.09.2017

“БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД НАБИРА ОФЕРТИ ЗА ДОСТАВКА НА ПРИРОДЕН ГАЗ

Информираме Ви, че в изпълнение на изискванията на чл. 186, ал.2 от Закона за енергетиката и във връзка с чл. 31, ал. 4 от Правила за балансиране на пазара на природен газ, “Булгартрансгаз” ЕАД

повече »
21.09.2017

“БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД НАБИРА ОФЕРТИ ЗА ДОСТАВКА НА ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА ТЕ ...

Информираме Ви, че в изпълнение на изискванията на чл. 186, ал.2 от Закона за енергетиката, “Булгартрансгаз” ЕАД, отправя покана до всички заинтересовани лица за предоставяне на оферти за сключване на договор за доставка на природен газ за технологични ну

повече »
15.09.2017

Важно съобщение за пазара

Важно съобщение за пазара

повече »
07.02.2018

“БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД НАБИРА ОФЕРТИ ЗА ДОСТАВКА НА ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА ОП ...

“БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД НАБИРА ОФЕРТИ ЗА ДОСТАВКА НА ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА ОПЕРАТИВНО БАЛАНСИРАНЕ

повече »
31.08.2018

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ

Покана за участие в търг за отдаване под наем за срок от една година на един чифт тъмни оптични влакна в направление ЦУ София – Ихтиман - Пловдив – Загоре – Лозенец – Странджа – Българо-турска граница, част от оптичната мрежа на „Булгартрансгаз” ЕАД

повече »
06.08.2018

ОБЯВА ЗА СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ - „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД

На основание чл. 97, ал. 4 във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда УВЕДОМЯВА всички

повече »
01.09.2017

Преминаване към газов ден от 8.00 ч. на 7.00 ч.

Булгартрансгаз“ ЕАД информира всички заинтересовани страни, че в периода от 04.09.2017 г. до 21.09.2017 г. на всички входни и изходни точки на газопреносната мрежа ще извърши пренастройване за преминаване на отчитането на газовото денонощие от 8.00 ч. - 8

повече »
01.08.2018

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за ...

„Булгартрансгаз” ЕАД съобщава, че към настоящия момент се преценява необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда на измененото инвестиционно предложение за „Подмяна на преносен газопровод в участъка ОС Вълчи дол – КВ Преселка”. съобщава

повече »
21.09.2017

ЦЕНИ ЗА ДОСТЪП И ПРЕНОС ЗА ГАЗОВА ГОДИНА 2017/2018

В изпълнение на чл. 33 от „Методика за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ по газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз“ , в периода 3 август 2017 - 25 август 2017 г. вкл. беше проведена публична консултация, в рамките на коят

повече »
21.09.2017

ОДОБРЕНИ ХАРМОНИЗИРАН ДОГОВОР ЗА ДОСТЪП И ПРЕНОС С ОБЩИ УСЛОВИЯ КЪМ ...

Във връзка с измененията на регулаторната рамка на услугите по достъп и пренос и свързаното с нея актуализиране на договорната рамка разгледа постъпилите становища и взе предвид конкретни предложения.

повече »