Архив

28.08.2017

Започват планирани ремонтни работи по транзитните газопроводи от бал ...

ПАО „Газпром“, ООО „Газпром експорт“ и операторите на преносните мрежи от балканското направление (в това число и „Булгартрансгаз“ ЕАД) съгласуват график за провеждане на ремонтни работи по транзитните газопроводи от балканското направление, свързани с из

повече »
24.08.2017

Приключване на планираните ремонтни дейности по магистрален газопров ...

„Булгартрансгаз“ ЕАД уведомява всички клиенти, партньори и заинтересовани страни,

повече »
11.07.2018

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС в ...

„Булгартрансгаз“ ЕАД проучва възможности за разширяване на газопреносната инфраструктура с цел повишаване сигурността на доставките на природен газ за България, съседните балкански страни и региона.

повече »
31.07.2017

Съобщение за временно ограничаване на преносен капацитет - Негру Вод ...

Съобщение за временно ограничаване на преносен капацитет

повече »
31.07.2017

Съобщение за временно ограничаване на преносен капацитет - Кюстендил ...

Съобщение за временно ограничаване на преносен капацитет

повече »
31.07.2017

Съобщение за временно ограничаване на преносен капацитет - Негру Вод ...

Съобщение за временно ограничаване на преносен капацитет

повече »
31.07.2017

Съобщение за временно ограничаване на преносен капацитет - Кулата/Си ...

Съобщение за временно ограничаване на преносен капацитет

повече »
31.07.2017

Съобщение за временно ограничаване на преносен капацитет - Странджа/ ...

Съобщение за временно ограничаване на преносен капацитет

повече »
31.07.2017

Съобщение за временно ограничаване на преносен капацитет - Кулата/Си ...

Съобщение за временно ограничаване на преносен капацитет

повече »
29.07.2016

Съобщение за временно ограничаване на преносен капацитет

Съобщение за временно ограничаване на преносен капацитет

повече »