Архив

25.07.2016

До края на есента интерконекторът България – Румъния ще бъде изграден

„През есента на тази година страната ни ще има първата изградена междусистемна газова връзка – тази с Румъния“. Това каза министърът на енергетиката Теменужка Петкова, която заедно с румънския министър на енергетиката Виктор Влад Григореску провери хода н

повече »
24.07.2017

“Булгартрансгаз” ЕАД набира оферти за доставка на природен газ

Булгартрансгаз” ЕАД, в изпълнение на изискванията на чл. 186, ал.2 от Закона за енергетиката, отправя покана до всички заинтересовани лица за предоставяне на оферти за сключване на договор за доставка на природен газ

повече »
17.07.2017

ВТОРИ СЕМИНАР, СВЪРЗАН С ФУНКЦИОНАЛНОСТИТЕ НА ПЛАТФОРМАТА ЗА ТЪРГОВ ...

В продължение на проведения на 11 май 2017 г. Семинар относно използване на функционалните възможности на Платформата за търговско диспечиране (CDP), „Булгартрансгаз“ ЕАД кани заинтересованите страни за участие във Втори семинар

повече »
07.07.2017

“БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД НАБИРА ОФЕРТИ ЗА ДОСТАВКА НА ПРИРОДЕН ГАЗ

Информираме Ви, че в изпълнение на изискванията на чл. 186, ал.2 от Закона за енергетиката и във връзка с чл. 31, ал. 4 от Правила за балансиране

повече »
25.03.2016

УДЪЛЖАВАНЕ НА ПУБЛИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ НА ПРОЕКТ НА ПРАВИЛА ЗА БАЛАНСИРА ...

„Булгартрансгаз” ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че срока за предоставяне на Становища по проект на Правила за балансиране на пазара на природен газ, проект на Методика за определяне на дневна такса за дисбаланс и проект на Договор за покупка и

повече »
25.05.2018

ОБЯВА

има Изменение на инвестиционно предложение за „Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка „Очистно съоръжение (ОС) Вълчи дол – Кранов възел (КВ) Преселка“.

повече »
23.05.2018

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС в ...

„Булгартрансгаз” ЕАД възнамерява да реализира проект „Модернизация на компресорна станция (КС) Ихтиман – етап 2“.

повече »
22.06.2016

РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ГАЗОПРЕНОСНАТА М ...

Булгартрансгаз - българският оператор на газопреносна система, и ДЕСФА – гръцкият оператор на газопреносна система, с цел улесняване на трансграничната търговия и максималното използване на капацитета на взаимосвързаните газопреносни мрежи

повече »
15.06.2017

“Булгартрансгаз” ЕАД набира оферти за доставка на природен газ

“Булгартрансгаз” ЕАД, в изпълнение на изискванията на чл. 186, ал.2 от Закона за енергетиката, отправя покана до всички заинтересовани лица за предоставяне на оферти за сключване на договор за доставка на природен газ

повече »
15.06.2017

“Булгартрансгаз” ЕАД набира оферти за доставка на природен газ

“Булгартрансгаз” ЕАД, в изпълнение на изискванията на чл. 186, ал.2 от Закона за енергетиката, отправя покана до всички заинтересовани лица за предоставяне на оферти за сключване на договор за доставка на природен газ

повече »