Още новини

27.02.2015

Одобрен бе проектът за сертифициране на „Булгартрансгаз“ ЕАД като не ...

„Булгартрансгаз” ЕАД подаде заявление в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) за сертифициране на дружеството като независим преносен оператор.

повече »
07.01.2015

Смяна на ръководството на “Булгартрансгаз” ЕАД

С решение на Надзорния съвет на “Булгартрансгаз” ЕАД от 16 декември 2014 г. са извършени промени в състава на Управителния съвет на Дружеството.

повече »
30.12.2014

„Булгартрансгаз“ ЕАД получи сертификат за внедрена система за управл ...

„Булгартрансгаз“ ЕАД придоби сертификат за удостоверяване на съответствие на изградената система за управление на здравето и безопасността при работа в дружеството с изискванията на международния стандарт BS OHSAS 18001:2007.

повече »
03.12.2014

Изменение и допълнение на Хармонизирания договор за пренос на природ ...

„Булгартрансгаз” ЕАД публикува за обсъждане от заинтересованите лица изменения и допълнения на Хармонизирания договор за пренос на природен газ.

повече »
24.11.2014

ENTSOG стартира нова Платформа за прозрачност

Регламент (ЕО) №715/2009 и неговите изменения изискват ENTSOG (European network of transmission system operators of gas) да осигури общоевропейска платформа, върху която операторите на газопреносни системи да публикуват съответната оперативна информация.

повече »
31.10.2014

Няма ограничение на доставките за клиенти на газопреносната мрежа

Във връзка с публикации в средствата за масова информация от 30.10.2014г., информираме заинтересованите страни, че в момента няма ограничение на доставките за клиенти на природен газ поради технически или технологични проблеми.

повече »
03.10.2014

Изграждане на три преносни газопровода в България

“Булгартрансгаз” ЕАД възнамерява, чрез безвъзмездна финансова помощ, под формата на Грант 057, предоставена от "Международен фонд Козлодуй за подпомагане извеждането от експлоатация" ("МФК"), администриран от Европейската банка за възстановяване и развити

повече »
11.09.2014

Под председателството на „Булгартрансгаз” ЕАД девет европейски газоп ...

Под председателството на „Булгартрансгаз“ ЕАД в София се срещнаха представители на девет газопреносни оператора от Централна и Източна Европа –„Булгартрансгаз“ ЕАД, Трансгаз (Румъния), Gas Connect (Австрия); GazSystem (Полша); Eustream (Словакия); DESFA (

повече »
19.06.2014

Събитие по случай 40-годишнината на „Булгартрансгаз“ ЕАД

Българският газопреносен оператор „Булгартрансгаз“ ЕАД отбеляза с официален коктейл в Националния исторически музей в Бояна своята 40-годишнина като наследник на първата газова фирма в страната.

повече »
16.06.2014

Към момента няма промяна в режима за доставка на газ за България

Българската страна следи с особено внимание динамично променящата се ситуация, свързана с доставките на природен газ за България и Европа през Украйна и при необходимост има готовност да предприеме незабавни действия за защита на интересите на българските

повече »