Още новини

18.09.2013

“Булгартрансгаз” ЕАД с нов интернет сайт

По пътя на сертифициране като независим преносен оператор и следвайки принципа за отговорност и прозрачност, “Булгартрансгаз” ЕАД създаде своя нов интернет сайт. Той представя по съвременен начин профила, дейността и бизнес плановете на Дружеството.

повече »