Още новини

23.10.2019

„Булгартрансгаз“ ЕАД осигури банково финансиране в размер на 200 млн ...

„Булгартрансгаз“ ЕАД приключи успешно процедура за предоставяне на банково финансиране под формата на обезпечен кредит. Осигурените средства ще бъдат използвани за покриване на инвестиционни разходи на дружеството във връзка с реализацията на проекта „

повече »
21.10.2019

„Булгартрансгаз“ ЕАД въведе в експлоатация първите 11 км от „Балканс ...

„Булгартрансгаз“ ЕАД откри първата част от разширението на газопреносната мрежа по трасето на „Балкански поток“ в участъка от българо-турската граница до компресорна станция „Странджа“. Трасето включва газоизмервателна станция „Странджа“ и 11 км. новоизг

повече »
07.10.2019

„БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД УСПЕШНО ЗАВЪРШИ ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ЗА РЕХАБ ...

През м. октомври 2019 г. завърши изпълнението на Действие с № 6.8.2-0055-BG-S-M-15 и наименование „Подготвителни дейности в рамките на ПОИ 6.8.2 „Необходима рехабилитация, модернизация и разширение на българската преносна система”, което се изпълнява с фи

повече »
03.10.2019

Започва изграждането на компресорни станции „Расово“ и „Нова Провадия“

След проведена обществена поръчка „Булгартрансгаз“ ЕАД подписа договор с ДЗЗД „ФЕРОЩАЛ БАЛКАНГАЗ“ за инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на компресорни станции „Расово“ и „Нова

повече »
18.09.2019

„Булгартрансгаз“ ЕАД подписа договор с Обединение „Консорциум Аркад“ ...

Днес, 18.09.2019 г. в присъствието на министър-председателя на Република България г-н Бойко Борисов и на министър на енергетиката на Република България г-жа Теменужка Петкова, „Булгартрансгаз“ ЕАД и обединение „Консорциум Аркад“ подписаха договор за доста

повече »
16.09.2019

ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА КЪМ 44-ТО НАРОДНО СЪБ ...

Бихме искали да уведомим заинтересованите страни, че на 18 септември 2019 г. (сряда) от 14:30 ч. в Зала 3 на Източното крило на пл. "Княз Александър I" 1 ще се проведе заседание на Постоянната комисия по енергетика към 44-то Народно събрание с цел разглеж

повече »
05.09.2019

Параметри по чл.25 на Методика за определяне на дневна такса за дисб ...

Информираме Ви, че след проведена в периода 5.08.2019 – 23.08.2019 г. публична консултация с решение по протокол УС No 382/04.09.2019 г. на Управителния съвет на “Булгартрансгаз” ЕАД са определени стойности на параметрите по чл.25

повече »
04.09.2019

Информация за нагнетяването в ПГХ „Чирен“ през м. септември 2019 г.

Във връзка с възникнала необходимост от извършване на неотложни ремонтни дейности се налага промяна на дневните количества за нагнетяване в ПГХ Чирен в периода от 04.09.2019 до 30.09.2019 г.

повече »
03.09.2019

“Булгартрансгаз“ ЕАД проведе кръгла маса за Газов хъб „Балкан“

На 2 септември 2019 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД проведе кръгла маса за Газов хъб „Балкан“. Разгледани бяха аспектите с оглед осъществяването на проекта в съответствие и в изпълнение на приетото от Министерския съвет и Народното събрание решение за изменение

повече »
20.08.2019

„Булгартрансгаз“ ЕАД финализира успешно обществената поръчка за изб ...

„Булгартрансгаз“ ЕАД финализира успешно обществената поръчка за избор на изпълнител в открита процедура по Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с наименование: „Инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеж

повече »