Още новини

23.01.2019

БЪЛГАРИЯ ПОЛУЧАВА ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ 27 МЛН. ЕВРО ЗА МОДЕРНИЗАЦ ...

На 23 януари 2019 г. Координационният комитет към Механизъм за свързване на Европа (CEF) взе решение да отпусне над 27 млн. евро безвъзмездна помощ по проект за рехабилитация, модернизация и разширение на българската газопреносна мрежа.

повече »
17.01.2019

Стартира изграждане на ликвиден пазар за търговия с природен газ в Б ...

В изпълнение на приетото от Министерския съвет и Народното събрание решение за изменение и допълнение на Енергийната стратегия на Република България до 2020 г. и във връзка с реализация на концепцията за изграждане на газоразпределителен център на терито

повече »
21.12.2018

„БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕТАП ОТ РА ...

Днес, 21.12.2018 г., „Булгартрансгаз“ ЕАД обявява открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки с наименование „Доставка на необходимите материали и оборудване, инвестиционно проектиране-фаза работен проект

повече »
21.12.2018

НА 21 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД СТАРТИРА АНГАЖИРАЩАТА ФАЗА ...

Уведомяваме заинтересованите страни, че на 21 декември 2018 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД стартира провеждането на ангажиращата Фаза 3 от процедурата Open Season на “Проект за развитие и разширение на газопреносната система на „Булгартрансгаз“ ЕАД”.

повече »
20.12.2018

CEGH и Булгартрансгаз подписаха Меморандум за разбирателство за подк ...

На 20 декември 2018 г., в София, в Министерството на Енергетиката на Република България, CEGH и „Булгартрансгаз“ подписаха Меморандум за разбирателство (МР)

повече »
21.11.2018

”Булгартрансгаз” ЕАД е предприело неотложни действия за защита на тр ...

Във връзка с публикувана информация относно надеждността на транзитния газопровод за Гърция в района на с. Чучулигово общ. Петрич

повече »
16.11.2018

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА АНГАЖИРАЩАТА ФАЗА 3 ОТ ПРОЦЕДУРАТА OPEN SEASON ВНЕСЕ ...

В продължение на новината от 8 ноември 2018 г. информираме заинтерсованите страни, че документите, съставляващи проекта на документация за Фаза 3 от процедурата Open Season, внесена за одобрение от КЕВР на 26 октомври 2018 г.

повече »
08.11.2018

БУЛГАРТРАНСГАЗ ВНЕСЕ ДКУМЕНТАЦИЯТА ЗА АНГАЖИРАЩАТА ФАЗА 3 ОТ ПРОЦЕДУ ...

В качеството си на оператор на газопреносна мрежа, „Булгартрансгаз“ ЕАД експлоатира, поддържа и развива газопреносната инфраструктура в страната.

повече »
15.10.2018

ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ относно изменение на Бизнес правилата към Спо ...

СНТГН ТРАНСГАЗ С.А. и БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД възнамеряват да изменят някои разпоредби на Споразумението за междусистемно свързване за ИТ Русе - Гюргево.

повече »
15.10.2018

ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ относно изменение на Бизнес правилата към Спо ...

В контекста на предлагането на групиран капацитет на Мрежовите ползватели, СНТГН ТРАНСГАЗ С.А. и БУЛГАРТРАНСГАЗ АД възнамеряват да изменят някои разпоредби на Споразумението за междусистемно свързване за ИТ Негру Вода 1/Кардам.

повече »