Още новини

11.06.2019

„БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД ЩЕ ОТВОРИ ОФЕРТИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИЗБОР НА ИЗ ...

На 11.06.2019 г. от 13:00 часа, в сградата на „Булгартрансгаз“ ЕАД на адрес: гр. София, бул. „Панчо Владигеров“ № 66, ще се проведе публично заседание на комисията за провеждане на откритата процедура с наименование

повече »
31.05.2019

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГОДИШНИ КАПАЦИТЕТНИ ПРОД ...

Уведомяваме Ви, че във връзка със задължения по Регламент (ЕС) № 2017/459 за установяване на Мрежов кодекс относно механизмите за разпределение на капацитет в газопреносни системи, „Булгартрансгаз“ ЕАД

повече »
28.05.2019

Ръководството на „Булгартрансгаз“ ЕАД ще даде пресконференция

Изпълнителният директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД Владимир Малинов ще даде пресконференция на 28-ми май, вторник, от 16 часа. Срещата с медиите ще се проведе в зала 3, ет. 2, в сградата на газовия оператор, на бул. „Панчо Владигеров“ 66, Люлин 2.

повече »
16.05.2019

ПРЕИЗБРАНИ СА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ И УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА „ ...

На 15.05.2019 г. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията е вписано преизбирането на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Булгартрансгаз” ЕАД с нов 5-годишен мандат

повече »
15.05.2019

СВОБОДЕН КАПАЦИТЕТ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРИРОДЕН ГАЗ В ПГХ “ЧИРЕН” ЗА ГА ...

Булгартрансгаз ЕАД уведомява заинтересованите лица, че след прилагане на проведените по реда на чл.5.1-5.3 от Правилата за ползване на ПГХ „Чирен” процедури за разпределяне на капацитет за съхранение, останалият свободен капацитет ще се разпределя на прин

повече »
02.05.2019

“БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД ИЗПЪЛНЯВА ПРОЕКТИ ЗА 760 ХИЛ. ЛВ. В ОБЛАСТТА НА ...

„Булгартрансгаз” ЕАД получи одобрение от Европейската комисия за две проектни предложения в областта на киберсигурността, които ще бъдат финансирани по Механизма за свързване на Европа, сектор „Телекомуникации”. Общата стойност на проектите е близо 760 хи

повече »
30.04.2019

СВОБОДЕН КАПАЦИТЕТ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРИРОДЕН ГАЗ В ПГХ “ЧИРЕН” ЗА ГА ...

Обръщаме внимание на заинтересованите лица, че след провеждането на първоначалната процедура за разпределение на капацитет за газова година 2019-2020 има останал свободен капацитет за съхранение в размер на 48,33 млн.м³.

повече »
25.04.2019

„БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ДВЕ КОМПРЕС ...

Днес, 25.04.2019 г., „Булгартрансгаз“ ЕАД обявява открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки с наименование „Инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на етап „КС „Ра

повече »
03.04.2019

„Булгартрансгаз“ ЕАД финализира успешно обществената поръчка за избо ...

Булгартрансгаз“ ЕАД финализира успешно обществената поръчка за избор на изпълнител в открита процедура по Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с наименование: „Доставка на необходимите материали и оборудване, инвестиционно проектиране - фаза работен проек

повече »
01.04.2019

„БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД ПОЛУЧАВА БЛИЗО 55 МЛН. ЛВ. ПО МЕХАНИЗМА ЗА СВЪР ...

С решение на координационния комитет към Механизма за свързване на Европа се отпускат 27,184 млн. евро безвъзмездна финансова помощ за проекта „Рехабилитация, модернизация и разширение на българската преносна система - Фаза 2“ на „Булгартрансгаз” ЕАД.

повече »