Още новини

11.07.2017

ПУБЛИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ НА РАМКОВ ДОГОВОР ЗА ДОСТЪП И ПРЕНОС И ОБЩИ УСЛ ...

Уведомяваме заинтересованите страни, че във връзка с предстоящите изменения на регулаторната рамка на предлаганите услуги по пренос, „Булгартрансгаз“ ЕАД изготви проект на Рамков договор за достъп

повече »
04.07.2017

О Б Я В А ДО ЗАИНТЕРЕСОВ ...

На основание чл. 6, ал. 1 и ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

повече »
19.05.2017

Oператорите на газопреносни мрежи (ОПС) от региона на Централна и Из ...

Операторите на газопреносни мрежи от региона на Централна и Източна Европа (ЦИЕ) с удоволствие Ви представят Регионалния газов инвестиционен план за 2017 г.

повече »
02.05.2017

Допълнение към Процедура за разпределение на свободен капацитет за с ...

Уведомяваме заинтересованите лица, че в допълнение към обявената на 28 април 2017 г. Процедура за разпределение на капацитет в размер на 72 млн.м ³, считано от 02 май 2017 г. във връзка с изпълнението на

повече »
28.04.2017

Свободен капацитет за съхранение на природен газ в ПГХ “Чирен” за га ...

Обръщаме внимание на заинтересованите лица, че след провеждането на първоначалната процедура за разпределение на капацитет за газова година 2017-2018 има останал свободен капацитет за съхранение в размер на 72 млн.м³.

повече »
10.09.2016

„Булгартрансгаз“ ЕАД представи концепцията за газоразпределителен це ...

В рамките на провелата се инвеститорска кръгла маса във Варна от 4-ти до 6-ти септември 2016 г., „Булгартрансгаз“ ЕАД представи пред заинтересовани страни концепцията за изграждане на газоразпределителен център „Балкан“ на територията на България

повече »
24.08.2016

“Булгартрансгаз” ЕАД набира оферти за доставка на природен газ за те ...

“Булгартрансгаз” ЕАД, в изпълнение на изискванията на чл. 186, ал.2 от Закона за енергетиката, отправя покана до всички заинтересовани лица за предоставяне на оферти за сключване на договор за доставка на природен газ за технологичните нужди по преноса и

повече »
24.06.2016

Газопреносните оператори на България и Гърция подписаха споразумение ...

Операторите на газопреносните системи на България и Гърция – „Булгартрансгаз“ ЕАД и DESFA S.A. подписаха споразумение за междусистемна свързаност.

повече »
24.06.2016

Представители на Европейската комисия, КЕВР, БЕХ и Булгартрансгаз и ...

Представителят на Главна дирекция Енергетика към ЕК г-н Кристоф Ковач, председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране г-н Иван Иванов

повече »
28.04.2016

Свободен капацитет за съхранение на природен газ в ПГХ “Чирен” за га ...

Обръщаме внимание на заинтересованите лица, че след провеждането на първоначалната процедура за разпределение на капацитет за газова година 2016-2017 има останал свободен капацитет за съхранение в размер на 81 млн.м³.

повече »