Още новини

14.02.2019

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ФИНАНСОВА УСЛУГА

"БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД публикува обява за подаване на оферти за предоставяне на финансова услуга

повече »
14.02.2019

ВРЕМЕННО СПИРАНЕ НА ДЕЙСТВИЯТА ПО ПРОЦЕДУРАТА ЗА „ДОСТАВКА НА НЕОБХО ...

„Булгартрансгаз“ ЕАД уведомява потенциалните участници в откритата процедура: „Доставка на необходимите материали и оборудване, инвестиционно проектиране - фаза работен проект, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект: „Разширение на газопреносната

повече »
06.02.2019

„БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД ОБЯВИ ПРОЦЕДУРА ЗА СТРОИТЕЛСТВО И ДОСТАВКИ НА М ...

На 1 февруари 2019 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД обяви открита процедура за възлагане на обществена поръчка за „Доставки, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект „Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка ОС „Беглеж” – КВ „Дерманци” – КВ „Б

повече »
05.02.2019

Изграждане на три преносни газопровода в България

Настоящото общо обявление за поръчка е актуализация на общото обявление за поръчка (No. 8963-GPN-17149), публикувано на сайта на ЕБВР на 5 Февруари 2018 г.

повече »
31.01.2019

Публична консултация на проектите на изменения на Правила за баланси ...

В изпълнение на изискванията от Регламент (ЕС) №312/2014 от 26 март 2014 г. за установяване на мрежов кодекс за балансиране на газопреносните мрежи,

повече »
31.01.2019

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДEНАТА ФАЗА 3 НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ТЕСТ И УСПЕШНО ПРИК ...

На 21 декември 2018 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД стартира провеждането на ангажиращата Фаза 3 от процедурата Open Season на „Проект за развитие и разширение на газопреносната система“.

повече »
25.01.2019

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДНАТА ФАЗА 2 НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ТЕСТ ОТ ПРОЦЕДУРАТА ...

На 21 декември 2018 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД стартира провеждането на ангажиращата Фаза 3 от процедурата Open Season на „Проект за развитие и разширение на газопреносната система“.

повече »
23.01.2019

БЪЛГАРИЯ ПОЛУЧАВА ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ 27 МЛН. ЕВРО ЗА МОДЕРНИЗАЦ ...

На 23 януари 2019 г. Координационният комитет към Механизъм за свързване на Европа (CEF) взе решение да отпусне над 27 млн. евро безвъзмездна помощ по проект за рехабилитация, модернизация и разширение на българската газопреносна мрежа.

повече »
17.01.2019

Стартира изграждане на ликвиден пазар за търговия с природен газ в Б ...

В изпълнение на приетото от Министерския съвет и Народното събрание решение за изменение и допълнение на Енергийната стратегия на Република България до 2020 г. и във връзка с реализация на концепцията за изграждане на газоразпределителен център на терито

повече »
21.12.2018

„БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕТАП ОТ РА ...

Днес, 21.12.2018 г., „Булгартрансгаз“ ЕАД обявява открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки с наименование „Доставка на необходимите материали и оборудване, инвестиционно проектиране-фаза работен проект

повече »