Още новини

21.01.2014

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение за обект „Линейна част и технологични площадки на входно/изходни газопроводи (шлейфи) за връзка на Компресорна станция Петрич с магистрален газопровод” към Реко

повече »
08.01.2014

Предстоящо въвеждане в експлоатация на междусистемна газова връзка Б ...

Междусистемната газова връзка България-Румъния ще бъде въведена в експлоатация в рамките на първото тримесечие на 2014 г., като се предвижда датата за въвеждане в търговска експлоатация да бъде до края на месец март 2014 г.

повече »
15.11.2013

„Булгартрансгаз” ЕАД въвежда в търговска експлоатация нова изходна т ...

„Булгартрансгаз” ЕАД въвежда в търговска експлоатация от 25 ноември 2013 г. нова изходна точка – газоизмервателна станция (ГИС) Сандански 2, както и газопроводно отклонение, свързващо ГИС Сандански 2 със съществуващата газопреносната мрежа.

повече »
18.09.2013

“Булгартрансгаз” ЕАД с нов интернет сайт

По пътя на сертифициране като независим преносен оператор и следвайки принципа за отговорност и прозрачност, “Булгартрансгаз” ЕАД създаде своя нов интернет сайт. Той представя по съвременен начин профила, дейността и бизнес плановете на Дружеството.

повече »