Изграждане на три преносни газопровода в България

 Реф. на поръчката:

 

9332-GPN-17149

Държава:

България

Сектор:

Ядрена безопасност

Номер на проекта:

17149

Източници на финансиране:

МФК

Вид на договора:

Поръчка за стоки, работи и услуги

Вид на обявлението:

Общо обявление за обществена поръчка

Дата на издаване:

5 февруари 2019 г.

Краен срок:

4 февруари  2020 г. (23:59 местно време)

 

Настоящото общо обявление за поръчка е актуализация на общото обявление за поръчка (No. 8963-GPN-17149), публикувано на сайта на ЕБВР на 5 Февруари 2018 г.

„Булгартрансгаз” ЕАД (“Възложителят”) възнамерява да използва безвъзмездна финансова помощ, предоставена от „Международен фонд Козлодуй“ ("МФК"), администриран от Европейската банка за възстановяване и развитие („Банката“) по Грантово споразумение № 057 и свои собствени финансови средства за изграждане на газопроводи с обща дължина 122 км за свързване на общините Свищов, Пирдоп, Панагюрище, Банско и Разлог към националната газоразпреносна мрежа („Проекта“).

За Проекта е необходима доставка на стоки, работи и услуги, а именно:

  1. Преносен газопровод до Свищов

Обхват – доставка на материали и оборудване, монтаж, строителство и въвеждане в експлоатация на преносен газопровод високо налягане, автоматична газорегулираща станция (АГРС) до гр. Свищов и прилежащи съоръжения.

  1. Преносен газопровод до Панагюрище и Пирдоп

Обхват – доставка на материали и оборудване, монтаж, строителство и въвеждане в експлоатация на преносен газопровод високо налягане, АГРС до гр. Панагюрище, АГРС до гр. Пирдоп и прилежащи съоръжения.

  1. Преносен газопровод до Банско и Разлог

Обхват – доставка на материали и оборудване, монтаж, строителство и въвеждане в експлоатация на преносен газопровод високо налягане АГРС до гр. Разлог/Банско и прилежащи съоръжения.   

  1. В рамките на Грантовото споразумение беше сключен договор за консултантски услуги за проектиране и проектантски надзор и договор за подпомагане на Групата за управление на проекти (ГУП).

Общия бюджет на Проекта е 21.8 милиона евро, от които 50% ще бъдат финансирани от МФК и 50% от „Булгартрансгаз“ ЕАД.

Поръчката ще започне в третото тримесечие на 2019 г.

Изпълнението на договорите се очаква да завърши в рамките на 20 календарни месеца, последвани от период за констатиране на дефекти.

Договорите, финансирани от МФК ще се обект на Правилата и политиките за поръчки на ЕБВР и ще бъдат отворени за фирми от всички страни.

Постъпленията от безвъзмездната финансова помощ, не трябва да се използват за плащане към физически или юридически лица, или за внос на стоки, ако такова плащане или внос са забранени с решение на Съвета за сигурност към ООН, взето съгласно Глава VII от Хартата на Организацията на обединените нации или по силата на закон или официалния регламент на страната на Възложителя.

Заинтересованите лица могат да се свържат с:

            Име:               Николай Патев

            Адрес:            „Булгартрансгаз“ ЕАД

                                    Отдер „Инвестиционна подготовка“        

                                   ж.к.Люлин 2

                                   бул. „Панчо Владигеров“ 66

                                   1336 гр. София, България

            Тел.:               +359 2 939 6372

            Fax:                +359 2 925 0063

            E-mail:           Nikolay.Patev@bulgartransgaz.bg