Изпълнителният директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД Владимир Малинов ще даде пресконференция днес, 9 март 2020 г. в 14.30 часа в сградата на дружеството – София, бул. „Панчо Владигеров“ №66.