Проектът за разширение на подземното газово хранилище в Чирен ще бъде финансиран безвъзмездно с 78 млн. евро

Изпълнителният директор на “Булгартрансгаз” ЕАД г-н Владимир Малинов се срещна с ръководството на “Национални енергийни ресурси” АД в Скопие, Република Северна Македония.

Българският газопреносен оператор „Булгартрансгаз“ ЕАД се присъедини към инициативата European Hydrogen Backbone (EHB)

Изпълнителният директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД Владимир Малинов и изпълнителният директор на DESFA S.A. Мария Рита Гали подписаха писмо за намерение за сътрудничество в областта на водорода

Изпълнителният директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД Владимир Малинов е избран за член на борда на Европейската мрежа на операторите на преносни системи за природен газ (ENTSOG)

Европейската комисия прие и публикува Петия списък на проекти от общ интерес (ПОИ) на 19 ноември 2021 г.

“Булгартрансгаз” ЕАД извърши извънредни ремонтни дейности на част от газопровода в участъка от линеен кранов възел „Ветрино“ до линеен кранов възел „Храбрoво“.

На 1-ви ноември, в 3 часа сутринта е възникнала аварийна ситуация по газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД в района на село Ветрино

Съобщение

27 Октомври 2021

Във връзка с опити от страна на политически партии за замесване на „Булгартрансгаз“ ЕАД в поскъпването на цената на природния газ и за внушения за недостатъчен внос на природен газ от Азербайджан в страната, дружеството прави следните уточнения

В съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2017/459 за установяване на Мрежов кодекс