В съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2017/459 за установяване на Мрежов кодекс

На 18 октомври 2021 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД подаде проектни предложения за частично безвъзмездно финансиране на разширението на подземното газово хранилище „Чирен“ по Механизма за свързване на Европа (Connecting Europe Facility – CEF)

В периода от 08:00 часа на 10.10.2021г. (неделя) до 08:00 часа на 12.10.2021г. (вторник) “Булгартрансгаз” ЕАД следваше да извърши извънредни ремонтни дейности на преносен газопровод DN 700 в участъка от линеен кранов възел „Горни Богров“ до очистно съоръж

„Булгартрансгаз“ ЕАД информира ползвателите на мрежата и всички заинтересовани лица, че в периода от 08:00 часа на 10.10.2021г. (неделя) до 08:00 часа на 12.10.2021г. (вторник) ще се извършат извънредни ремонтни дейности на преносен газопровод DN 700

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

"Булгартрансгаз" ЕАД, в качеството си на собственик и оператор на ПГХ "Чирен", уведомява заинтересованите страни, че разполага със свободен капацитет за нагнетяване и съхранение през м. октомври в размер на 257 523,213 MWh или 17 168,214 MWh/ден

„Булгартрансгаз” ЕАД Ви информира, че на основание чл. 26 от Методика за определяне на дневна такса за дисбаланс

Изпълнителният директор на "Булгартрансгаз" ЕАД г-н Владимир Малинов участва в Енергийния форум на Югоизточна Европа, който се провежда в Солун

Булгартрансгаз ЕАД уведомява всички заинтересовани страни, че считано от 1 октомври 2021г. обединява двете балансови зони – национална и транзитна