ОБЯВА ЗА СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ - „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД

На основание чл. 97, ал. 4 във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически и юридически лица, че са организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с всички приложения към него за инвестиционно предложение:

“ПОДМЯНА НА ПРЕНОСЕН (МАГИСТРАЛЕН) ГАЗОПРОВОД В УЧАСТЪКА „ОС БЕГЛЕЖ – КВ ДЕРМАНЦИ – КВ БАТУЛЦИ – КВ КАЛУГЕРОВО“

Срещите на общественото обсъждане ще се проведат както следва:

Дата

Час

Община/Кметство

Място

10.09.2018г.

10:30

кметство с. Беглеж община Плевен

сградата на Общинска администрация – Плевен

10.09.2018г.

14:00

кметство с. Катунец община Угърчин

сградата на Общинска администрация – Угърчин

11.09.2018г.

10:30

кметство с. Бежаново, кметство с. Дерманци, кметство с. Тодоричене, кметство с. Румянцево, кметство с. Беленци, община Луковит

сградата на Общинска администрация – Луковит

11.09.2018г.

14:00

кметство с. Ъглен

сградата на Кметство с. Ъглен

12.09.2018г.

10:30

кметство с. Орешене, кметство с. Батулци, община Ябланица

сградата на Общинска администрация – Ябланица

12.09.2018г.

14:00

кметство с. Караш, кметство с. Марково равнище и Среден рът, кметство с. Хубавене, община Роман

сградата на Общинска администрация – Роман

13.09.2018г.

10:30

с. Видраре, кметство с. Калугерово, кметство с. Манаселска река, кметство с. Своде и община Правец

сградата на Общинска администрация – Правец

Докладът за ОВОС и приложенията към него, е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в Министерство на околната среда и водите, РИОСВ София, РИОСВ Враца, РИОСВ Плевен, администрацията на посочените общини и кметства, както и в сградата на „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД.

Писмени становища могат да се предоставят на обявените по-горе места, където е осигурен достъп до доклада за ОВОС и приложенията към него и в сградата на „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД, гр. София 1336, бул. „Панчо Владигеров” 66, всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа или на срещата за обществено обсъждане.

 За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя:

инж. Любомир Стойнов, Телефон, факс и е-mail: тел. +359 2 939 6397; факс: +359 2 925 0063, e-mail: LStoynov@bulgartransgaz.bg