Oператорите на газопреносни мрежи (ОПС) от региона на Централна и Източна Европа публикуват своя Регионален газов инвестиционен план за 2017 г.

Операторите на газопреносни мрежи от региона на Централна и Източна Европа (ЦИЕ) с удоволствие Ви представят Регионалния газов инвестиционен план за 2017 г. в съответствие с член 12 (1) от Регламент (ЕО) 715/2009.

Третото издание на Регионалния газов инвестиционен план за ЦИЕ е свързан в голяма степен с Десет-годишния план за развитие на мрежите на Европейския Съюз за 2017 г. В допълнение към Десет-годишния план за развитие на мрежите за 2017 г., Регионалния газов инвестиционен план за ЦИЕ представя допълнителен преглед на динамиката на газовия пазар, като разглежда аспекти, свързани със сценариите за доставка, пазарна интеграция и сигурността на доставките на регионално ниво. Анализираните ключови области, които съставляват основния фокус на този доклад са: (а) бъдещото развитие на газопреносната инфраструктура в региона на ЦИЕ (б) специфични симулации на мрежови модел за оценяване на пазарната интеграция и сигурността на доставките (в) разработването на регионален подход към сценариите на търсене и предлагане, свързани със сигурността на доставките (г) Регионален анализ N-1 съгласно Регионалния газов инвестиционен план за ЦИЕ с десет-годишен времеви хоризонт (д) подробен фокус върху потенциала на природния газ в транспортния сектор.

ОПС от региона на ЦИЕ се надяват, че Регионалният газов инвестиционен план за ЦИЕ ще представи полезна информация на всички заинтересовани страни и би могъл да ги насърчи да предоставят допълнителни коментари и предложения в рамките на процеса на консултации, които започва днес (19 май) и ще продължи до 9 юни 2017 г. Заинтересованите страни са поканени също така да участват в семинар, който се планира да се проведе на 20 юни 2017 г., от 14:00 часа в Прага. Крайната дата за регистрация за семинара е 9 юни 2017 г.

Всички забележки заедно със съответните коментари по Регионалния газов инвестиционен план за ЦИЕ за 2017 г. и молбите за регистрация за семинара следва да бъдат изпращани на английски език в срок до 9 юни 2017 г. на Зузана Прохаскова (ceegrip@net4gas.cz).

Регионалният газов инвестиционен план за ЦИЕ за 2017 г. и приложенията към него може да намерите на интернет страницата на ENTSOG тук и на интернет страницата на съответните ОПС.

Координатор на това издание на регионалния газов инвестиционен план за ЦИЕ за 2017 г.  бе  NET4GAS, s.r.o. (ОПС на Чешката Република).

Редакционни бележки

За целите на Регионалния газов инвестиционен план за ЦИЕ за 2017 г. са включени 10 държави и 18 ОПС:

  • Държави: Австрия, България, Хърватия, Чешка Република, Германия, Унгария, Полша, Румъния, Словакия, Словения.

  • ОПС: Trans Austria Gasleitung GmbH, GAS CONNECT AUSTRIA GmbH (Австрия), Bulgartransgaz EAD (България), Plinacro d.o.o. (Хърватия), NET4GAS, s.r.o. (Чешка Република), Fluxys TENP GmbH, Gasunie Deutschland Transport Services GmbH, GRTgaz Deutschland GmbH, ONTRAS Gastransport GmbH, Open Grid Europe GmbH, GASCADE Gastransport GmbH, terranets bw GmbH (Германия), FGSZ Ltd., Magyar Gáz Tranzit Zrt. (Унгария), GAZ-SYSTEM S.A. (Полша), Transgaz SA. (Румъния), eustream, a.s. (Словакия), PLINOVODI d.o.o. (Словения).