ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ФИНАНСОВА УСЛУГА

"БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД публикува обява за подаване на оферти за предоставяне на финансова услуга “Сделки с финансови инструменти“, т.е. издаване и управление на банкова гаранция в евро обезпечаваща задължението за плащане на имуществена санкция, наложена от Европейската Комисия на „Булгартрансгаз“ ЕАД по Дело АТ.39849 БЕХ-газ“.Срокът за представяне на офертите за участие в конкурса е до 17:00 часа на 28.02.2019 г.

Поканата заедно с приложенията към нея може да свалите от тук.