ПОРЪЧКА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КОРПОРАТИВЕН САЙТ НА ГАЗОВ ХЪБ БАЛКАН ЕАД

Уважаеми партньори,

Във връзка с необходимостта от осигуряване на корпоративен сайт на „ГАЗОВ ХЪБ БАЛКАН“ ЕАД с оглед дейността на компанията като оператор на платформа за търговия и оператор на организиран борсов пазар, каним заинтересованите страни да предложат своите оферти, съгласно условията посочени в Техническата спецификация по-долу.

Техническата спецификация за изграждане, създаване и поддръжка на корпоративен сайт на „ГАЗОВ ХЪБ БАЛКАН“ ЕАД можете да намерите тук

Очакваме Вашите оферти в срок до 5 ноември 2019 г. вкл.  (вторник) по електронен път на имейл адрес: ivaylo.moynov@balkangashub.bg

За въпроси, свързани с поръчката можете да се обръщате към г-н Ивайло Мойнов, тел. +359  886 315 598.