Уважаеми партньори,

В периодa 21 юли – 21 август 2017 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД стартира Фаза 1 от пазарно проучване за търсенето на добавен (нов) капацитет, Open Season на проекти за развитие и разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД.  

В периода 27 март 2018 г. – 27 април 2018 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД проведе Фаза 2 от процедурата (необвързващи оферти за добавен капацитет),  резултатите от които можете да намерите тук

Фаза 3 от процедурата Open Season е планирана за периода 17 октомври – 31 декември 2018 г. В рамките на тази фаза участниците в процедурата подават обвързващо искане за добавени капацитети и в случай на успешно проведена процедура (положителен резултат от икономическия тест на жизнеспособността на потенциалните проекти), подписват обвързващи Договори за пренос.