Съобщение за временно ограничаване на преносен капацитет

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВРЕМЕННО ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПРЕНОСЕН КАПАЦИТЕТ

Параметър

Подробности

Съобщение №

UMM_BTG--NTGN_20170518-19_003

Статус на събитието

Приключено

Тип на прекъсването

Непланирано

Тип на събитието

Прекъсване по газопреносната система

Час и дата на публикуване на съобщението

2017-05-22T06:00:00+03:00

Начало на събитието

2017-05-18T15:00:00+03:00

Край на събитието

2017-05-21T15:35:00+03:00

Мерни единици

kWh/d

Засегнат/недостъпен капацитет

18300800

Разполагаем капацитет

0

Технически капацитет

18300800

Причина за прекъсването

Непланирани дейности по преносен магистрален газопровод – северен полупръстен – ЛК Батулци – ЛК Калугерово

Забележка

Продължителност на  събитието, довело до ограничаване на капацитета: 72 часа 35 минути.

Нагнетяването на природен газ в ПГХ Чирен бе засегнато по време на събитието.

Недостъпност на съоръженията: 100 %

Времевите параметри в съобщението са обявени в UTC.

Балансова зона

21Y000000000026E

Засегнато съоръжение

ГИС Чирен

EIC на засегнатото съоръжение

21Z000000000349D

Пазарен уастник

БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД

EIC на пазарния участник

21X-BG-A-A0A0A-C