Съобщение за временно ограничаване на преносен капацитет

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВРЕМЕННО ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПРЕНОСЕН КАПАЦИТЕТ

Параметър

Подробности

Съобщение №

UMM_BTG--NTGN_20170605-07_001

Статус на събитието

Активен

Тип на прекъсването

Планирано

Тип на събитието

Прекъсване по газопреносната система

Час и дата на публикуване на съобщението

2017-05-29T13:00:00+03:00

Начало на събитието

2017-06-05T04:00:00+03:00

Край на събитието

2017-06-07T04:00:00+03:00

Мерни единици

kWh/d

Засегнат/недостъпен капацитет

1702400

Разполагаем капацитет

0

Технически капацитет

1702400

Причина за прекъсването

Планирани ремонтни дейности по преносен магистрален газопровод – северен полупръстен – ЛК Дерманци – ЛК Батулци

Забележка

Очаквана продължителност на  събитието, довело до ограничаване на капацитета: 48 часа

Недостъпност на съоръженията: 100 %

Времевите параметри в съобщението са обявени в UTC.

Балансова зона

21Y000000000026E

Засегнато съоръжение

ГРС Златна Панега С043Р01 (изход)

EIC на засегнатото съоръжение

58ZC043P01ZLPN-V

Пазарен уастник

БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД

EIC на пазарния участник

21X-BG-A-A0A0A-C