Съобщение за временно ограничаване на преносен капацитет

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВРЕМЕННО ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПРЕНОСЕН КАПАЦИТЕТ

Параметър

Подробности

Съобщение №

UMM_BTG-GTNTT_201810820-21_001

Статус на събитието

Активен

Тип на прекъсването

Планирано

Тип на събитието

Прекъсване по газопреносната система

Час и дата на публикуване на съобщението

2018-07-12T10:00:00+03:00

Начало на събитието

2018-08-20T07:00:00+03:00

Край на събитието

2018-08-22T07:00:00+03:00

Мерни единици

kWh/d

Засегнат/недостъпен капацитет

10640000

Разполагаем капацитет

0

Технически капацитет

10640000

Причина за прекъсването

Ремонтни дейности по Балканското направление

Забележка

Очаквана продължителност на  събитието, довело до ограничаване на капацитета: 48 часа

Недостъпност на съоръжението: 100 %

Балансова зона

21Y000000000027C

Засегнато съоръжение

Кулата/Сидирокастро (вход)

EIC на засегнатото съоръжение

21Z000000000020C

Пазарен уастник

БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД

EIC на пазарния участник

21X-BG-A-A0A0A-C