Съобщение за временно ограничаване на преносен капацитет

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВРЕМЕННО ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПРЕНОСЕН КАПАЦИТЕТ

Параметър

Подробности

Съобщение №

UMM_BTG--NGTN_201820829-31_002

Статус на събитието

Приключено

Тип на прекъсването

Планирано

Тип на събитието

Прекъсване по газопреносната система

Час и дата на публикуване на съобщението

2018-09-03T10:00:00+03:00

Начало на събитието

2018-08-29T07:00:00+03:00

Край на събитието

2018-08-30T17:00:00+03:00

Мерни единици

kWh/d

Засегнат/недостъпен капацитет

6306932

Разполагаем капацитет

0

Технически капацитет

6306932

Причина за прекъсването

Ремонтни дейности и подмяна на оборудване ГРС София-4

Забележка

Продължителност на  събитието, довело до ограничаване на капацитета: 34 часа

Недостъпност на съоръжението: 100 %

Балансова зона

21Y000000000026E

Засегнато съоръжение

ГРС София 4 C056P02 (изход)

EIC на засегнатото съоръжение

58ZC056P02SOF4-X

Пазарен уастник

БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД

EIC на пазарния участник

21X-BG-A-A0A0A-C