Свободен капацитет за съхранение на природен газ в ПГХ “Чирен” за газова година 2017 – 2018

Обръщаме внимание на заинтересованите лица, че след провеждането на първоначалната процедура за разпределение на капацитет за газова година 2017-2018 има останал свободен капацитет за съхранение в размер на 72 млн.м³.

Считано от 02 май 2017 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД приема заявления за съхранение за газова година 2017-2018, съгласно реда предвиден в т. 5.5 и т. 5.6 от  Правилата за ползване на ПГХ “Чирен”, които може да намерите ТУК

За участие в процедурата за разпределение потенциалните клиенти трябва да подадат Заявление за капацитет за съхранение. Образец на заявлението може да намерите ТУК

Капацитетът за съхранение в настоящата процедура се разпределя на база на принципите, съгласно т. 5.1-5.3 от горепосочените Правила за ползване на ПГХ „Чирен“.

Заявления могат да се подават в деловодството на “Булгартрансгаз” до 17:00 часа / местно време София/ на 09 май 2017 г., на адрес:

1336 София,

ж.к. Люлин 2,

бул. Панчо Владигеров 66

При необходимост от допълнителна информация, може да изпратите запитване по електронната поща на адрес : info@bulgartransgaz.bg

Повече информация за свободните капацитети за съхранение, добив и нагнетяване, с ежеседмична актуализация по дни, може да намерите ТУК