УДЪЛЖАВАНЕ НА ПУБЛИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ НА ПРОЕКТ НА ПРАВИЛА ЗА БАЛАНСИРАНЕ НА ПАЗАРА НА ПРИРОДЕН ГАЗ, ПРОЕКТ НА МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДНЕВНА ТАКСА ЗА ДИСБАЛАНС И ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКА И ПРОДАЖБА НА ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА БАЛАНСИРАНЕ.

„Булгартрансгаз” ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че срока за предоставяне на Становища по проект на Правила за балансиране на пазара на природен газ, проект на Методика за определяне на дневна такса за дисбаланс и проект на Договор за покупка и продажба на природен газ за балансиране се удължава до 15.04.2016г., включително. След провеждане на консултация със заинтересованите страни, пакетът от документи, установяващи нов режим на балансиране, ще бъде подаден за одобрение от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

Проектът на Правила можете да намерите тук.

Проектът на Методика можете да намерите тук.

Проектът на Договор можете да намерите тук.

В срок до 15.04.2016 г. всички заинтересовани страни могат да изпратят своите становища по документите на официалния електронен адрес info@bulgartransgaz.bg.

След преглед и оценка на целесъобразността на подадените становища, те ще бъдат отчетени при финализирането на документите с оглед подаването им за одобрение от КЕВР.

Очакваме Вашите предложения и коментари.