УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПУСКОВА КАМЕРА НА ГАЗОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ „БУРГАС“

На основание чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда „Булгартрансгаз“ ЕАД обявява, че има инвестиционно предложение за изграждане на пускова камера на очистно съоръжение на газопроводно отклонение за град Бургас. 

Уведомлението можете да намерите тук