УВЕЛИЧАВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИЯ КАПАЦИТЕТ НА IP КУЛАТА/СИДИРОКАСТРО ПОСОКА ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ

Информираме Ви, че във връзка с реализация на проекта за реверсиране на трансбалканския газопровод “Булгартрансгаз” ЕАД, считано от газов ден 01.04.2019 г. увеличава  техническия капацитет на IP Кулата/Сидирокастро посока Гърция-България (Entry) от 10 570 000 kWh/d на 46 535 000 kWh/d. Капацитетът ще бъде предложен на  платформата за резервиране на капацитети (RBP) както следва:

За месец април – дневен твърд капацитет в размер на 46 535 000 kWh/d;

За месец май и юни – месечен твърд капацитет в размер на 46 535 000 kWh/d (съгласно аукционния календар на ENSTOG);

За четвъртото тримесечие на газова година 2018-2019 - тримесечен твърд капацитет в размер на 46 535 000 kWh/d (06.05.2019 г., съгласно аукционния календар на ENSTOG).