Важно съобщение за пазара

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЗАРА

Параметър

Подробности

Съобщение №

UMM_BTG--NTGN_201711218-20_002

Статус на събитието

Отменено

Час и дата на публикуване на съобщението

2017-12-05T14:00:00+02:00

Начало на събитието

2017-12-18T05:00:00+02:00

Край на събитието

2017-12-20T05:00:00+02:00

Забележка

Дейностите по врязване на новоизграден участък от ГО Правец, част от преносен магистрален газопровод – северен полупръстен – ЛК Калугерово - ЛК Врачеш, планирани за периода 18 – 20.12.2017 г. се отменят.

Планираните дейности, свързани с ограничаване на газоподаването се отлагат за 2018г. Допълнителна информация ще бъде обявена своевременно, след уточняване на конкретния период и продължителност на събитието.

Пазарен уастник

БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД

EIC на пазарния участник

21X-BG-A-A0A0A-C