Важно съобщение за пазара

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЗАРА

Параметър

Подробности

Съобщение №

UMM_BTG--NTGN_201810424-27_002

Статус на събитието

Приключено

Час и дата на публикуване на съобщението

2018-04-27T10:00:00+03:00

Начало на събитието

2018-04-24T08:00:00+03:00

Край на събитието

2018-04-26T022:00:00+03:00

Забележка

Непланирани ремонтни дейности по газопроводно отклонение и ГРС Страшимирово

Недостъпност на засегнатите съоръженията: 100 %

Засегнати съоръжения:

ГРС Страшимирово C007P01 (изход) - 58ZC007P01STRA-V

ГРС Страшимирово C007P02 (изход) - 58ZC007P02STRA-O

ГРС Страшимирово C007P03 (изход) - 58ZC007P03STRA-H

Продължителност на  събитието: 62 часа

Времевите параметри в съобщението са обявени в UTC.

Пазарен уастник

БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД

EIC на пазарния участник

21X-BG-A-A0A0A-C