ВТОРИ СЕМИНАР, СВЪРЗАН С ФУНКЦИОНАЛНОСТИТЕ НА ПЛАТФОРМАТА ЗА ТЪРГОВСКО ДИСПЕЧИРАНЕ (CDP) НА „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД

Уважаеми партньори,

В продължение на проведения на 11 май 2017 г. Семинар относно използване на функционалните възможности на Платформата за търговско диспечиране (CDP), „Булгартрансгаз“ ЕАД кани заинтересованите страни за участие във Втори семинар, на който ще бъдат предоставени най-новите функционалности на Платформата, презентация на допълнителен усъвършенстван модул за подаване и обработка на заявки и повторни заявки, както и представяне на капацитетен продукт „в рамките на деня“ на RBP.

Вторият семинар ще се проведе на 27 юли 2017 г., от 13:15 ч. до 16:30 ч., в Централно управление на „Булгартрансгаз“ ЕАД.

Програмата за Втория семинар можете да намерите тук

Във връзка с организация на събитието и ограничения брой места, молим за регистрация за участие в събитието всяка заинтересована страна да заяви до двама участника в срок до 17:00 ч. на 21 юли 2017 г. на електронната поща info@bulgartransgaz.bg