Започва изграждането на компресорни станции „Расово“ и „Нова Провадия“

След проведена обществена поръчка „Булгартрансгаз“ ЕАД подписа договор с ДЗЗД „ФЕРОЩАЛ БАЛКАНГАЗ“ за инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на компресорни станции „Расово“ и „Нова Провадия“. С изграждането им ще се повиши налягането по трасето на инфраструктурата от турско-българска до българо-сръбска граница - „Балкански поток“, част от концепцията за европейски газоразпределителен център „Балкан“ в България. Разширението на газопреносната инфраструктура на територията на страната ще повиши сигурността на доставките на природен газ от различни източници, ще осигури предпоставки за засилване на конкуренцията на пазара.

“С днешното подписване се доближаваме до изпълнението на актуализираната Енергийна стратегия на Република България”, подчерта министър Теменужка Петкова. По думите й правителството стои твърдо зад проектите за изграждане на необходимата инфраструктура и газова борса, които ще осигурят диверсификация на източниците и маршрутите за доставка на природен газ в региона. “Участието на международни компании гарантира реализацията на проекта за разширение на газопреносната инфраструктура да се реализира в заложените срокове”, заяви изпълнителният директор на “Булгартрансгаз” ЕАД Владимир Малинов.

От страна на „Булгартрансгаз“ ЕАД договорът бе подписан от г-н Любомир Кръстев, ръководител отдел „Възлагане на обществени поръчки“, а от страна на ДЗЗД „ФЕРОЩАЛ БАЛКАНГАЗ“ от г-н Константин Кисев. Общата стойност на договора е 350 832 437,59 лв. (триста и петдесет милиона осемстотин тридесет и две хиляди четиристотин тридесет и седем лева и 0,59) без ДДС. ДЗЗД „ФЕРОЩАЛ БАЛКАНГАЗ“ е обединение от две български и една чужда компания, като негови членове са: Ферощал Индустрианлаген ГмбХ – Германия, „Главболгарстрой“ АД и „Главболгарстрой Интернешънал“ АД. Декларирани от обединението подизпълнители са: Солар Търбайнс Юръп С.А. - Белгия, "Турбо Машина България" ЕООД и "Химкомплект Инженеринг" АД. Компресорна станция „Нова Провадия“ ще бъде разположена в района на с. Ветрино, община Ветрино, област Варна и ще се оборудва с четири газотурбокомпресорни агрегата с мощност от по 10 MW всеки. Компресорна станция „Расово“ ще се намира в землището на с. Расово, община Медковец, област Монтана и ще се оборудва с три газотурбокомпресорни агрегата с мощност от по 12 MW всеки.

Предвидените компресорни агрегати и за двете станции са най-ново поколение, производство на американската компания Solar Turbines, която е лидер в сектора. Те ще бъдат снабдени с ниско емисионни горивни камери, отговарящи на изискванията на най-високите екологични изисквания.