ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА КЪМ 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ С ЦЕЛ РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОБСЪЖДАНЕ И ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА

Бихме искали да уведомим заинтересованите страни, че на 18 септември 2019 г. (сряда) от 14:30 ч. в Зала 3 на Източното крило на пл. "Княз Александър I" 1 ще се проведе заседание на Постоянната комисия по енергетика към 44-то Народно събрание с цел разглеждане, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, № 954-01-43 внесен на 19.06.2019г. от ВАЛЕНТИН АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ и група народни представители - за второ четене.

Законопроектът, както всички постъпили предложения можете да намерите на следния линк: https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157042

Всички заинтересовани страни могат да присъстват на заседанието, информация за което е публикувана на сайта на Народното събрание.

В случай на въпроси и за заявяване на участие заинтересованите страни следва да подадат две имена на следния имейл адрес: komisia_energetika@parliament.bg или на телефон +359887190067. Предвид широкия интерес записването ще е по един представител от заинтересована страна.