Тарифен калкулатор

 
 
Цена за пренос на природен газ по националната газопреносната мрежа на
преносното предприятие 19.73 лв./1000 м3
 
Количество природен газ за пренос:   Цена:
m3 BGN
 
 
Цена за съхранение на природен газ в ПГХ "Чирен" 2.49/1000 м3/месец
 
Количество природен газ за съхранение:   Цена:
m3 BGN

 

 

Забележка: В цените не е включен данък върху добавената стойност.