CDP

За влизане в Commercial Dispatching Platform отидете тук.

За регистрация в Commercial Dispatching Platform отидете на регистрационна форма.

За достъп до регистрационната форма и платформата за търговско дипечиране, в браузъра ви трябва да са инсталирани Удостоверителните вериги на B-Тrust *

Презентации от проведения на 11.05.2017 г. семинар:

 

"Булгартрансгаз" ЕАД предоставя възможност за изпращане на  номинации и реноминации на https://app.navitasoft.com/tso-ip до 31.08.2017 г. Достъпът е възможен за регистрирани ползватели чрез електронния сертификат, използван за достъп до RBP.

Този софтуерен продукт  е в тестови режим до 31.08.2017 г. и използването му няма да повлияе на разпределените количества и балансовия статус на мрежовия ползвател.

При желание за ползване на този софтуерен  продукт за номинации и реноминации след приключване на тестовия период е необходимо  в срок до 28.08.2017 г. да изпратите имейл на адрес: Commercial.Dispatch@bulgartransgaz.bg


След обработване на регистрационната форма и сключен договор, ще ви бъде изпрат валиден сертификат по e-mail-а на лицето за контакт.


* БОРИКА АД е акционерно дружество, собственост на Българска Народна Банка и търговските банки в страната. Компанията е вписана в регистрите на Доставчиците на Удостоверителни Услуги в България и Европа.


** За достъп до платформата трябва да използвате валиден сертификат издаден от Булгартрансгаз ЕАД.