Сертификат

ПРЕДСТАВИТЕЛНА КАЛОРИЧНОСТ

Представителна калоричност за газова година 2018-2019

Представителна калоричност за газова година 2017-2018            

Методика за превръщане на измерените количества природен газ от единици в обем в енергийни единици

 

Сертификат за качество на природния газ (минимални изисквания)

 

ДНЕВЕН СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2018 Г.

Сертификат на природния газ на трансгранична входна точка ГИС-1 Негру Вода  

Сертификат на природния газ на трансгранична входна точка ГИС-2,3 Негру Вода

Сертификат на природния газ на трансгранична входна точка ГИС-1 Негру Вода /ГИС Галата

Сертификат на природния газ трансгранична изходна точка ГИС-Русе/Гюргево 

 

Архив на Дневен сертификат за качеството на природния газ по месеци

 

ДНЕВЕН СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ПО ЗОНИ*

Зона 1 (xls) / Зона 2 (xls) / Зона 3 (xls) / Зона 4 (xls) / Зона 5 (xls) / Зона 6 (xls) / Зона 7 (xls) /


* Забележка: Зоните се формират от качествените характеристики на природния газ от една или повече точки на доставка, като обхватът им зависи от режима на рабоата на газопреносната мрежа.

 

ЧИСЛО НА ВОББЕ И ГОРНА ГРАНИЦА НА ТОПЛИНА НА ИЗГАРЯНЕ ЗА 2018 Г.

WI и GCV - Дневни стойности

WI и GCV - Часови стойности

 Архив на Число на Воббе и горна граница на топлина на изгаряне