Сертификат

 

Представителна калоричност              Методика

 

Сертификат за качество на природния газ (минимални изисквания)

 

Дневен сертификат за качеството на природния газ за месец октомври 2017 г.:

Дневен сертификат на природния газ на трансгранична входна точка ГИС-1 Негру Вода

Дневен сертификат на микса на природния газ на трансгранична входна точка ГИС-1 Негру Вода - ГИС Галата

Дневен сертификат на природния газ на трансгранична входна точка ГИС-2,3 Негру Вода

 

Дневен сертификат за качеството на природния газ по зони *:

Зона 1 (xls) / Зона 2 (xls) / Зона 3 (xls) / Зона 4 (xls) / Зона 5 (xls) / Зона 6 (xls) /


* Забележка: Зоните се формират от качествените характеристики на природния газ от една или повече точки на доставка, като обхватът им зависи от режима на рабоата на газопреносната мрежа.

 Прогнозни акумулирани количества (Line-pack)

 Число на Воббе и горна граница на топлина на изгаряне за 2017 г. Дневни Часови

Число на Воббе и горна граница на топлина на изгаряне за 2016 г. Дневни Часови

Число на Воббе и горна граница на топлина на изгаряне за 2015 г.

Число на Воббе и горна граница на топлина на изгаряне за 2014 г.

Число на Воббе и горна граница на топлина на изгаряне за 2013 г.

Число на Воббе и горна граница на топлина на изгаряне за 2009 г., 2010 г., 2011 г., 2012 г. и 2013 г.