Сертификат

 

Представителна калоричност             Методика

 

Сертификат за качество на природния газ (минимални изисквания)

 

Дневен сертификат за качеството на природния газ за месец Май 2018 г.:

Сертификат на природния газ на трансгранична входна точка ГИС-1 Негру Вода

Сертификат на природния газ на трансгранична входна точка ГИС-2,3 Негру Вода

Сертификат на микса на природния газ трансгранична изходна точка ГИС-Русе/Гюргево

 

Архив на Дневен сертификат за качеството на природния газ по месеци:

 

Дневен сертификат за качеството на природния газ по зони *:

Зона 1 (xls) / Зона 2 (xls) / Зона 3 (xls) / Зона 4 (xls) / Зона 5 (xls) / Зона 6 (xls) / Зона 7 (xls) /


* Забележка: Зоните се формират от качествените характеристики на природния газ от една или повече точки на доставка, като обхватът им зависи от режима на рабоата на газопреносната мрежа.

Число на Воббе и горна граница на топлина на изгаряне за 2018 г. Дневни Часови

Архив на Число на Воббе и горна граница на топлина на изгаряне