Предварителни обявления

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Наименование на поръчката Обект на Обществената Поръчка
01.01.2010

Предварително обявление

01.01.2010

Предварително обявление

01.01.2010

Предварително обявление