Предварителни обявления

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Наименование на поръчката Обект на Обществената Поръчка
09.03.2011

Предварително обявление

Услуги
09.03.2011

Предварително обявление

Доставки
09.03.2011

Предварително обявление

Услуги
09.03.2011

Предварително обявление

Услуги
09.03.2011

Предварително обявление

Строителство
09.03.2011

Предварително обявление

01.01.2011

Предварително обявление

01.01.2011

Предварително обявление

01.01.2011

Предварително обявление