Предварителни обявления

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Наименование на поръчката Обект на Обществената Поръчка
29.02.2012

Предварително обявление 

Доставки
29.02.2012

Предварително обявление 

Доставки
29.02.2012

Предварително обявление 

Строителство
29.02.2012

Предварително обявление 

Строителство
29.02.2012

Предварително обявление

Строителство
29.02.2012

Предварително обявление 

Услуги
29.02.2012

Предварително обявление 

Услуги
29.02.2012

Предварително обявление 

Услуги
29.02.2012

Предварително обявление 

Услуги